Сигнал за неокосени тревни площи към 1 август изпратиха до кмета Пламен Стоилов общинските съветници Искрен Веселинов и Стефан Бучаков. В него те твърдят, че състоянието на тревните площи в града е безобразно, и то след един относително сух период. Двамата съветници от ВМРО изброяват проблемни места и прилагат над 30 снимки. Подчертават, че край Сарайския мост и по ската на кея въобще не е косено. Според техните наблюдения ДЗЗД „Паркстрой“ не успява да се справи добре не само с косенето, но и с плевенето и окопаването на цветните градинки.
Коментар от фирмата изпълнител не успяхме да получим, но шефът на общинската дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов заяви, че при всеки постъпил сигнал за неокосени площи Общината реагира незабавно, като прави проверка на място и информира фирмата да вземе мерки по най-бързия начин.
В случаите, когато констатираме забавяне от графиците, отразяваме нарушенията в констативен протокол, който се взема под внимание при съставяне на актовете за извършената от изпълнителя дейност, което се отразява в заплащането, подчерта Игнатов. Само през миналия месец по този ред на фирмата са наложени санкции в размер на 3569 лева.