Кметовете на Пиргово Илиян Бодуров и на румънската община Малу Еужен Шоавъ подписаха вчера официално споразумение за сътрудничество. Двете селища имат намерение да подготвят и защитят общи трансгранични проекти в следващия програмен период за европейско финансиране 2014-2020 година.
Сред гостите на церемонията по побратимяването бяха областният управител Венцислав Калчев и администраторът на Окръжен съвет Гюргево Думитру Беяну, в чиято делегация бяха включени и румънски земеделски производители.
Община Малу се намира на 12 км от Гюргево и е съставена само от едноименното селище с 2557 жители. На нейна територия се намират два природни резервата с широлистни дървесни масиви. Основният поминък е земеделието и животновъдството.