Русе получава 74 231 лева безвъзмездна помощ по ОП „Административен капацитет“ за изработване на стратегия за инвестиционен и сити маркетинг и за устойчиво енергийно развитие. Целта е oбщината да се превърне в инвестиционно привлекателна и енергийно независима през следващия програмен период.
Договорът е подписан вчера от кмета Пламен Стоилов, а изпълнението на проекта е за срок 9 месеца.