Технически специалисти на „Енерго-Про“ подмениха контролните кабели на така наречените янсенови регулатори на трансформаторите в подстанция „Левента“ в Русе.
Янсеновите регулатори са едни от най-сложните апарати за високо напрежение и служат за автоматично плавно регулиране на нивото на напрежението, което преминава по електропроводите от подстанциите към трафопостовете. Управлението им се осъществява от автоматични регулатори на напрежението по контролни кабели. По същия сноп контролни кабели, чрез телемеханика, диспечерите следят за състоянието на янсеновите регулатори и правилното им функциониране.
Функцията на подстанцията е да приема, преобразува и разпределя електрическа енергия. Различните видове електроцентрали генерират електрическа енергия с високо напрежение, която се пренася по електрическа мрежа и постъпва в подстанциите. Те от своя страна преобразуват енергията от високо на средно напрежение, след което тя се пренася по електропроводи до трафопостовете.
Всичко това звучи много специализирано, но има съвсем практични измерения. С подмяната на оборудването на подстанция „Левента“ се гарантира по-висока сигурност на електрозахранването на близо 32 хиляди домакинства и предприятия в района на град Русе.