1500 лева допълнително възнаграждение да получи кметът на община Иваново Георги Миланов, предлага новоизбраният председател на Общинския съвет Мариян Драшков. Като мотиви са посочени успешната работа на Общината и ефективното управление на проекти по оперативни програми.
Дали апетитният бонус ще влезе в джоба на кмета, ще решат общинските съветници на предстоящата сесия. Това обаче далеч не е единствената, нито най-високата премия, която се очертава да се раздаде в Иваново, която иначе е сред най-бедните общини в областта. В друга докладна записка Миланов предлага заради преизпълнение на приходната част на общинския бюджет да му се увеличат с 5000 лева представителните разходи като кмет на Иваново. Допълнителни възнаграждения на обща стойност 8990 лева за постигнати резултати са предложени и за 12 зам.-кметове, кметове на кметства и кметски наместници. Така заместникът на Миланов Йордан Маринов ще прибере 1184 лева. Макар че бе избран в средата на октомври, новият кмет на Пиргово Илиян Бодуров явно е успял да направи много за развитието на селото, защото също ще има солидна премия - 968 лева. Кметът на Щръклево Цветелина Михайлова е с най-висок финансов стимул в сравнение със своите колеги, които управляват селата, и ще получи 978 лева. Най-ниският бонус е 444 лева и се предлага да бъде получен от кметския наместник на Церовец Звезделин Иванов.