Какви са видовете и родовете войски, кои съседни държави имат сухопътна, въздушна и морска армия и какви са задълженията на България като член на Атлантическия съюз НАТО - това научиха учениците в ПГ по механотехника от първата лекция в новото Обучение по подготовка на гражданите за отбрана на страната. Лекторът подполк. Иван Ангелов ги запозна и с техниката, която е на въоръжение в българската армия и е в готовност за реакция при военен конфликт. Интерс у младите хора предизвика и темата за професионалните военнослужещи, които изпълняват мисии в чужбина, но са подготвени и за отбрана на страната при нужда.
Така преминават часовете по въпросите на отбраната и гражданското поведение при военен конфликт, които бяха въведени за гимназистите от деветите и десетите класове. Занятията в Русенска област започнаха по редовен график от миналата седмица и той е валиден за всички населени места.
Тъй като разпрeделението за провеждане на занятията е съобразено със седмичната натовареност на учениците, имаме подкрепата на Министерството на образованието това да става в часовете на класните ръководители, коментира началникът на Областното военно окръжие подполк.Цанко Недев. Целта е тийнейджърите да получат елементарни знания за отбраната на страната и действията на всеки от гражданите по време на криза.