11 313,29 лева от глоби влязоха в сметката на Общината за месец ноември, съобщиха от КООРС. Сумата е рекордно висока. От създаването на звеното през 2004 година досега толкова много средства не са постъпвали само за месец, отбелязват общинарите.
Общата стойност на всички наложени глоби от контрольорите на КООРС през миналия месец е 18 630 лева, 17 260 лева са от фишове. Най-много санкции са били наложени на неправилно паркирали шофьори. Глоби и за нарушители на наредбите на Общинския съвет. Наказателните постановление са само 21 за 1370 лева.