Тревожна е тенденцията от подмладяването на женската престъпност. Най-голяма част от дамите, които застават пред съда, са на възраст между 18 и 29 години, заяви вчера зам.деканът на Юридическия факултет на Русенски университет доц.Петя Шопова. Това сочат част от събраните и анализирани данни по проект „Женската престъпност в Русенски регион - тенденции, фактори, прогнози“, чиято задача е да изведе и бъдещите нива на криминални деяния, извършени от дами.
Това стана ясно по време на подписване на споразумение за сътрудничество между ръководителя на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието главен комисар Митко Димитров и ректора на университета проф.Христо Белоев. „С подписване на споразумението ние официализираме съвместната си дейност, която започна още през 2002 година“, заяви Димитров. Идеята е да се подобри практическата подготовка на студентите по право чрез учебни практики и стажове. Освен това двете страни ще подготвят съвместно и ще кандидатстват с изследователски и приложни проекти по европейските програми.
Въпреки изнесените тревожни данни, че след жените до 29 години по брой извършени престъпления се нареждат девойките между 14 и 18-годишна възраст, гл.комисар Димитров посочи, че в поправителния дом за девойки към сливенския затвор няма настанено нито едно непълнолетно момиче към момента. Той коментира още, че за изграждането на 10 нови затвора по европейски модел са необходими около 1 милиард евро, а само ремонтът на един стар струва 2-3 милиона. Около 600 лева на месец пък е издръжката на един затворник.
Димитров подари на проф.Белоев емблемата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, а след това изнесе лекция пред русенските студенти по право.