Традиционните вече за лятото опашки пред Паспортната служба в Областната дирекция на МВР се появиха отново. Повечето от клиентите са работещи в чужбина, които са се върнали по родните си места по време на летните отпуски и използват случая да подменят паспорти и лични карти. Има и хора, на които предстои пътуване в чужбина и също подготвят свои или на малолетните си деца документи за минаване на границите.
Средно на ден служителките зад трите гишета обслужват около 150 човека.