Младежка делегация от Карлщад, Швеция, пристигна вчера в Русе, за да започне работа по двустранния младежки обмен Up-cycle между България и Швеция. Партньор от българска страна е Младежкият дом, а темата на проекта е рециклирането на отпадъци.
В следващите седем дни в сградата на Младежкия дом участниците ще обсъждат ползата от рециклиране, ще работят по групи, ще изработват интересни неща от вече използвани материали и ще опознават културите си. Проектът ще продължи развитието си и в Карлщад веднага след русенската му част. Тогава българските партньори ще заминат за Швеция, за да продължат започнатото край Дунав. Дейностите по този проект са подкрепени от Националната агенция в Швеция и програма „Младежта в действие“.