Интегрираният план за градско възстановяване и развитие идентифицира 60 проекта за над 450 млн. лева, с които ще се кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014-2020 година. Освен това се откроиха още 87 допълнителни проекта извън трите зони за въздействие - централната градска част, кв. „Родина“ и Източна промишлена зона. Те са на стойност над 60 млн. лева и са насочени към образователната и социалната инфраструктура.
Ръководителят на проекта зам.-кметът Димитър Наков представи вчера завършилото и одобрено задание, като подчерта, че през следващите 7 години мерките, които ще се реализират, изцяло ще променят облика на Русе и ще го провърнат в център на Еврорегион Долен Дунав. Всички проекти така са подбрани, че да се получи синергичен ефект, който ще стимулира икономическото и социалното развитие и ще подобри екологията на града.
Рехабилитацията на транспортен коридор номер 7, интермодалният терминал, високоскоростната жп линия Русе-Варна, градската железница между Русе и Гюргево ще превърнат града в транспортен център. В Западна промишлена зона се предвижда още създаване на високотехнологичен парк и нова улица, която да свърже зоната с бул. „България“.
Проектите по интегрирания план са тясно свързани с мастерплана Русе-Гюргево, подчерта зам.-кметът Наков. Той обясни, че всичко това ще свърже Русе с европейската транспортна мрежа „Тенти“, а Министерски съвет е одобрил тук да се построи регионален център за управление на риска и територията. Той ще бъде свързан със същия център в германската провинция Баден-Вюртенберг. По този план ще бъде изграден и Център за култура и иновации, който ще работи в синхрон с Методиевия център в Елванген в същата провинция.
Основен акцент в централната зона е облагородяване на крайбрежието и градинката до хотел „Дунав“, под която ще има подземен паркинг.
В квартал „Родина“ се планира подобряване на транспортната, социалната и жилищната инфраструктура. Най-важната комуникация е реконструкция на ул. „Шипка“ и връзка с пробива „Кауфланд“, изграждане на пешеходен надлез към „Чародейка“.
Зам.- кметът Димитър Наков обясни, че по плана са създадени подробни устройствени планове, които ще позволят при осигуряване на финансиране да не се бави реализацията. По думите му още до края на годината се очаква да бъдат открити 4 мерки за кандидатстване. Едната ще финансира интерактивна карта за паметниците на културата. Русе има готовност и ще се възползва от този шанс, коментира Наков.
Планът е изготвен от столични и наши специалисти и е финансиран от Европейски фонд за регионално развитие, държавния бюджет и Общината. Стойността му е за близо 1 млн. лева.