Строителството на бизнес сгради изпреварва изграждането на домове в Русе и региона, сочат данните на Националния статистически институт.
През второто тримесечие на годината са издадени разрешителни за строеж на 27 сгради със 75 жилища, което говори, че наред с доминиращите през последните години еднофамилни къщи вече се градят и блокове. Общата застроена площ, за която има разрешителни, е 9937 квадратни метра или средно по 132.49 квадрата на дом.
Стопанските сгради със зелена линия са 35 с обща площ 7632 квадрата.
Впечатлението, че бизнестроителството в Русе изпреварва жилищното се затвърждава и от броя на започнатите строежи през второто тримесечие на годината. Строители работят по изграждането на девет къщи и кооперации с разгъната застроена площ 6582 квадрата, докато растящите стопански постройки са 10 с площ 1348 квадрата.