Всяко десето момиче и всяко седмо момче в Русе са с наднормено тегло, показва изследване, направено от специалистите в Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ по програма СИНДИ за детското здравеопазване. Обобщението на резултатите сочи, че средно с 8.8% са се увеличили учениците, чието тегло е над нормата за възрастта им и дори имат затлъстяване. Впечатляващ е фактът, че то е по-значимо при девойките в сравнение с младежите. Основни рискови фактори за детското здраве все така остават ниската физическа активност и тютюнопушенето.            
Изследването съпоставя данни от четири поредни години, като последната проведена анкета е от април-юни 2013 г. сред ученици от осми до единайсти клас на 10 училища.
Добрата новина е, че има тенденция разпространението на почти всички вредни навици да намалява, коментира д-р Сияна Хаджийска от РЗИ. Един от отчетените положителни ефекти от работата по програмата е, че все повече деца започват да закусват редовно сутрин у дома. Наблюдава се промяна и в отношението им към ежедневния прием на топла храна, прясно мляко и млечни продукти. Децата се хранят с това, което се приготвя в семействата, но имат стремеж към по-здравословен начин на живот и започват да подбират по-диетични и полезни меса като риба, пилешко и телешко, обръщат и повече внимание към пълнозърнестите хлябове за сметка на белите, допълни д-р Хаджийска.
Въпреки че си остава голям рисков фактор, тютюнопушенето сред юношите също отстъпва в полза на здравето. Средната възраст, на която опитват първата си цигара русенските ученици, се е повишила от 12.4 години на 13.4 години, а желаещите да се откажат от този порок са се увеличили с 4.0%. Същата благоприятна тенденция се наблюдава и при употребата на алкохол - с цели 9.4% е намалял относителният дял на учениците, консумиращи спиртни напитки. Бирата си остава най-предпочитана, следвана от виното и концентратите.
За четирите години, обхванати от изследването, учениците са променили отношението си и към училищната среда и са станали по-критични към хигиената, условията в тоалетните и качеството на храната, която се предлага в училищните бюфети.
Тенденцията за положителна промяна в поведението на учениците в Русе доказва, че програмата „Здрави деца в здрави семейства“ дава резултати в дейностите, насочени към създаване на здравословни навици и среда за живот на децата, затова трябва да бъде продължена, коментира д-р Хаджийска.