Държавен фонд „Земеделие“ отвори процедурата за покупко-продажба на индивидуалните квоти за производителите на краве мляко, т.нар. „Квотна борса“. Тя се прилага за шеста поредна година, като се запазва фиксираната цена за покупко-продажба от 0,01 лева за килограм мляко за доставки и 0,01 лева за килограм мляко за директни продажби, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, съобщиха от фонда.
Млекопроизводителите, които искат да купят индивидуална квота, могат да подават заявления от 1 до 25 август 2014 г. Документите ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по адресна регистрация на физическите лица и по адрес на търговска регистрация на юридическите лица.
Покупко-продажбата на млечни квоти е част от квотната система, въведена в страните - членки на Европейския съюз. Целта й е да се постигне оптимален баланс между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти.
Квотната борса позволява на млекопроизводителите, които не могат да реализират част от квотите си, да ги продадат на други производители на краве мляко, които имат нужда от тях, за да разширят дейността си на пазара. Ролята на Фонд „Земеделие“ е да бъде посредник в процеса на покупко-продажбата на млечни квоти.