Макар че основната идея за съществуването на еврофондовете е сближаването между държавите и затова основното внимание е насочено към повишаване на икономическия растеж и създаването на нови работни места, статистиката за усвояването им съвсем не дава повод за оптимизъм. От всичките седем оперативни програми пряко за подпомагане на бизнеса е насочена само една - „Конкурентоспособност“. Малката извадка за област Русе показва, че по нея за седем години от присъединяването ни към ЕС досега са одобрени едва 82 проекта, половината от които все още се изпълняват.
Един проект на месец не изглежда впечатляващо, а общата им сума също е доста скромна - само 70 милиона лева. Като се има предвид, че съфинансирането със собствени средства на фирмите обикновено е 50%, излиза че от ЕС за подпомагане на местната икономика идват едва към 35 милиона лева или по 5 млн. годишно. Идват е точната дума, защото може и да не дойдат. Приключените проекти са за 36 млн. лева или малко над половината. Останалите се намират на различен етап от изпълнение и завършването им не е абсолютно сигурно.
Всъщност за първия програмен период до края на 2013 г. само 6 фирми от Русенска област са успели да получат по програма „Конкурентоспособност“ повече от 1 млн. лева. Това са „Каолин“, „Топ Мен“, „Мегахим“, „Дунав прес“, „БТБ България“ и „Дунарит“. Шансове да преминат скоро тази граница имат още няколко, чиито проекти още се изпълняват. Рекордьор по усвояване на еврофондовете е „Каолин“ с получени малко над 3 млн. лева. Сумата изглежда смешна в сравнение с другите инвестиции, които компанията реализира в последните години със свои или заемни средства. И това не се отнася само за „Каолин“, а за повечето големи фирми от региона. Само инвестициите на „Монтюпе“ в Русе например са за над 100 млн. евро.