Публично обсъждане на пространствено-обемните решения на 30 обекта, за които ще бъдат направени инвестиционни проекти, организира Общината на 13 декември от 17 часа в Пленарна зала. На него освен граждани ще бъдат поканени и специалисти в областта на проектирането. Идеята е с техните виждания и забележки да бъде съобразено заданието на обществената поръчка за избор на изпълнител.
Проектирането ще бъде финансирано по програма „Техническа помощ за програмен период 2014-2020“. За тази цел Община Русе спечели близо 1,5 млн. лева. Проектите трябва да бъдат готови за 18 месеца.        
С готовите разработки ще може да се кандидатства за финансиране на строителството през новия програмен период на ЕС.
30-те обекта са идентифицирани по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе. Те са насочени в 4 направления: благоустрояване на градската среда, ремонт и енергийна ефективност на образователната и социалната инфраструктура, ремонт и реставрация на културната инфраструктура.
В първото направление са включени 12 предложения. Една част от тях предвиждат ремонт и рехабилитация на ул. „Славянска“, „Църковна независимост“, „Баба Тонка“ и „Райко Даскалов“. Идеята е тези улици да добият нов облик и да свържат центъра на Русе с крайбрежната зона, като се оформи цял ансамбъл. Предвиждат се нови пешеходни зони и нова организация на движението. Всички тези проекти трябва да бъдат съобразени с новата визия на ул. „Александровска“, която ще започне да се реализира напролет, подчерта зам.-кметът Страхил Карапчански.
Освен това ще бъде рехабилитирана крайбрежната ивица от жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, а бул. „Придунавски“ ще бъде реконструиран от бул. „Цар Фердинанд“ до Речна гара. 
Нова визия ще има и градинката на пл. „Мустаков“ и ул. „Иван Вазов“ от площада до „Борисова“. Ще бъде завършен и пешеходният подлез на МГ „Баба Тонка“.
Освен това се предвижда реконструкция на Парка на младежта, където ще има голяма детска площадка и фитнес площадки на открито. Ще се проектира пешеходен надлез в района на ул. „Канид мост“ и „Опълченска“ за връзка между „Родина 3“ и „Чародейка“.
В направление „Образователна инфраструктура“ също има 12 обекта. Тук се планират ремонти на училища и детски градини. В Математическата и в СОУ „Христо Ботев“ ще се правят спортни площадки и озеленяване. Предвижда се строеж на нова детска градина в центъра и на нова ясла в „Родина“.
В областта на културата е заложент основен ремонт, реставрация и консервация на библиотека „Любен Каравелов“, както и мерки за енергийна ефективност за читалищата „Зора“ и „Васил Левски“.
Три са и обектите на социалната инфраструктура - социални жилища за малцинствата и социално слабите русенци на ул. „Белмекен“, дневен център за стари хора в „Родина 1“, ремонт и мерки за енергийна ефективност на Комплекса за социални услуги на деца и семейства на бул. „Липник“.
Обществената поръчка за изготвяне на проектите ще бъде обявена общо за всички обекти, но кандидатстването ще става по обособени позиции според спецификата. Зам.-кметът Страхил Карапчански коментира, че се очаква проектантските екипи, които ще кандидатстват, да са добре окомплектовани със съответните експерти. Според Карапчански предварителното изготвяне на техническите и инвестиционни проекти е шанс за Русе да влезе подготвен в новия програмен период, да не губи време, а бързо да започне реалното усвояване на средствата.