Българо-румънска търговско промишлена палата започва работа по проект за въвеждане в българските компании и организации на т.нар. „Friendly Workplace Label“ - швейцарски стандарт, който се дава на фирми със значителни постижения в здравния мениджмънт и превенцията на здравето на работното място. Предстои адаптиране на критериите за България и експерименталното им изпробване в няколко фирми. Проектът се осъществява в партньорство с Health Promotion Switzerland - организация с делегирани правомощия от държавата да провежда в Швейцария политиката за здравето и здравословния начин на живот.