Проект за 19 000 лева на Регионалния исторически музей в Русе бе подкрепен от Министерството на културата на сесия за подкрепа на консервационни дейности. В основата на проекта е идеята да се съхрани част от световното културно наследство от манастира „Свети Архангел Михаил“ край село Иваново. Средствата ще бъдат използвани за реставрация - пренасяне върху нова носеща основа на стенописни фрагменти от известната като Затрупаната църква в местността „Писмата“.
Преди повече от четиридесет години при разчистване и оглед на Затрупаната църква става ясно, че по срутените каменни блокове има старинни стенописи. Тогава консерваторите Дживджанови извършват изрязване на каменната основа - така рисунките и основата, върху която са положени, и част от скалата са пренесени и запазени във фондохранилищата на музея. Още тогава фрагменти от стенописите са били прехвърлени върху нова изкуствена основа и конструктивно закрепени в рамки, което позволява тяхното експониране и включването им в различни пътуващи изложби.
Новият проект на РИМ ще даде възможност да се покажат невиждани до момента части от ивановското културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. С работата по консервацията и реставрацията на живописта от скалните църкви ще се заеме д-р Миглена Прашкова, преподавател във Великотърновския университет. Поради голямата отговорност и високата стойност на културното наследство по предложение на Русенския музей Министерството на културата назначи комисия от специалисти, начело с професор Григор Григоров от Националната художествена академия, която да обсъди и приеме методологията за работа на консерватора. Целта е да се получат безкомпромисно добри резултати и да се предпазят стенописите от увреждане.  В края на проекта, вероятно в началото на 2015 г., комисията ще се събере отново, за да приеме работата на д-р Прашкова.
След пренасянето на стенописите върху нови основи те ще бъдат изложени в Историческия музей, а в бъдеще ще могат и да бъдат включвани в мобилни изложби.