326 000 тона товари обработи за първите шест месеца на годината Пристанищният комплекс, отчете вчера изпълнителният директор на дружеството Николай Найденов.
Това е сериозно постижение на фирмата, като се имат предвид влошаването на условията за речния бизнес заради кризата в Украйна, аномалиите по Дунав и негативното влияние на други икономически фактори. Въпреки тези трудности Порт Русе е запазил своите клиенти и е увеличил обработените товари. Привлечени са и нови контрагенти, които са предоставили допълнителни количества товари за обработка и складиране.
Всичко това е довело до реализиране на 2 690 000 лева нетни приходи от продажби, което е вдигнало счетоводната печалба на 667 000 лева.
Резултатите ни дават стабилност, устойчивост и възможност да работим ефективно в динамичния и конкурентен пазар в сектора на предлаганите пристанищни услуги, посочи инж. Найденов.