Шест работни проекта представи за оценка постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие вчера. До януари те ще бъдат одобрени от Агенцията по заетостта, съобщи Кремена Калчева, началник сектор в Регионална служба по заетостта.
Разработените проекти са по програмата „От помощи към заетост“. За общините Русе, Бяла, Борово, Ветово, Ценово по нея са предвидени общо 42 нови работни места. В шестте проекта са заложени обичайните за насочените към нискоквалифицираните слоеве - хигиенизиране и благоустрояване.