17 улици в Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница с обща дължина над 5,5 км са ремонтирани по проект на Община Две могили, финансиран по Програмата за развитие на селските райони.
По същия проект са изградени два парка, две детски площадки, спортна площадка с игрища за минихандбал и баскетбол в селата Бъзовец и Помен. В Батишница пък е обновен паркът пред Културния дом, възстановени са настилки, бордюри, поставени са пейки и кошчета. Всички извършени дейности бяха представени вчера на заключителна пресконференция в Две могили.
Благодарение на проекта петте двемогилски села вече имат по-добра среда за отдих, игра и спорт. Особено важно за хората е, че са рехабилитирани улици, за които Общината не може да отдели свои средства. Общата стойност на проекта е 1 871 116 лева.