Намалелите продажби на готови месни продукти от дъщерното дружество „Липник-Свинекомплекс Никoлово“ ЕООД стопяват почти до нула печалбата на „Свинекомплекс Николово“, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за периода януари-септември. След като в неконсолидирания отчет бе отчетена 521 хиляди лева печалба за деветте месеца, сега тя възлиза на символичните 8 хиляди лева.
През отчетния период реализирането на живи животни е намаляло с 975 тона в сравнение със същия период на 2012 г. Промяната е в резултат на намаленото количество заклани животни в кланицата на предприятието, която от септември миналата година функционира в рамките на дъщерното предприятие, се казва в доклада на ръководството на свинекомплекса.
Въпреки обилната зърнена реколта и очакваното поевтиняване на фуражите, цените на свинското месо остават сравнително високи. С 23 стотинки до 3.20 лена на килограм живо тегло се е покачила средната продажна цена на свинското месо през деветте месеца на годината спрямо миналата 2012 г. Лек ръст се отчита и спрямо предходното тримесечие.
Тенденцията за поскъпване на свинското месо може да се обърне през четвъртото тримесечие, тъй фуражите поевтиняват вследствие високите добиви и по-ниските цени на царевицата от новата реколта. Царевицата е основен компонент във фуражните смески. За изхранване на животните от началото на годината са изразходвани 4086 тона комбинирани фуражни смески на стойност 2,23 млн. лева.