Щатът на общинското предприятие „Комунални дейности“ ще бъде увеличен с 5 бройки догодина, ако предложението бъде прието от Общинския съвет.
Обемът на работата ни расте и това се вижда от заложените повече пари в бюджета за материали. По-високи са и изискванията за качество и през 2014-а тази тенденция ще се запази, затова се налагат допълнителни назначения, обясни шефът на предприятието Стамен Савов.
Догодина общинското предприятие ще разполага с 3 753 000 лева. В тази сума са включени заплатите и осигуровките и на допълнителните щатни бройки.