Студентите Марина Кьося, Марианна Балтажи, Владимир Пасков, Диана Герги, Бирсен Йозтюрк, Сонер Яваш, Юмер Чаглар Айтекин и Йозге Алъч вчера бяха наградени от ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев за доброволната им работа в полза на висшето училище и за повишаване на авторитета му в страната и чужбина.
Това се случи в навечерието на 8 декември по време на традиционната среща на академичното ръководство с младежи от други страни. В Русенския университет се обучават 500 чуждестранни студенти от 17 държави. Най-многобройни са младежите от Турция, следвани от колегите им от Украйна и Молдова.