39 служители от администрацията на Областната дирекция на МВР ще бъдат съкратени до края на януари. Между тях няма действащи полицаи, а само хора от администрацията и обслужващия персонал. Така след около два месеца ОДМВР се разделя с двама системни администратори, трима счетоводители, 17 системни оператори, 7 оператори от закриващата се служба СОД, един технически изпълнител, един готвач, един  огняр, двама строителни работници, един пазач и четирима чистачи. Събщението е изпратено вчера до синдикатите в МВР.
Причината за промените е, че с проекта на новия закон за Министерството на вътрешните работи се поставя основата на оптимизиране на числения състав, каза вчера директорът на ОДМВР гл.инспектор Георги Великов. За да не се пипат заетите в основната дейност на министерството полицейски служители, се посяга на помощния персонал, защото до края на годината сътношението трябва да е 82% към 18%, а към юли, когато ще има нови, но по-малки съкращения, процентът трябва да стане 85:15. Подобни съкращения се правят в още 18 дирекции на вътрешните работи в страната, уточни полицейският шеф.
Миналия месец министър Цветлин Йовчев пенсионира зам.-директора на ОДМВР Валентин Колев и началника на „Човешки ресурси“ Петър Илиев. Отделно от дирекцията бяха освободени всички 20 пенсионери, които работеха на порталите в различните районни управления. Така с тях численият състав на МВР Русе намалява с общо 61 човека.