Предложението на работната група за преобразуване на фирма "Паркстрой" в общинско предприятие така и не беше разгледано по същество днес нито в икономическата комисия, нито в комисията по образование и наука. И в двата случая мотивът бе, че не присъстват представители на работната група и няма кой да отговаря на евентуални въпроси.
Въпреки възмущението на Бучаков точката така и не беше гледана, но пък стана повод да се коментира, че за казуса "Паркстрой" най-важно ще бъде становището на комисията по законност.
Комисията по наука и образование остави за зала и избора на омбудсман на Русе, тъй като вносителят на предложението за поста да бъде избран Йордан Борисов също го нямаше.