Младежи със завършено средно образование на възраст от 18 до 35 години могат да кандидатстват за практика в германски предприятия. Професионалното обучение ще продължи около 3 години във фирми в провинциите Саксония, Саксония-Анхалт, Тюрингия, Баден Вюртемберг, Мекленбург-Форпомерн и други. Професиите, по които ще се проведе практиката, са над 300. Обявени са места в сферата на туризма, хранително-вкусовата промишленост, строителството, логистиката и администрацията. Обученията се финансират от германското правителство по програма „Работата на моя живот“ и са насочени към жители на Европейския съюз. Предвидените средства ще покрият разходите за курс по немски, издръжка по време на практиката, както и пътуванията за интервюта с работодателите и започване на обучението. Младежите, които искат да кандидатстват за стажа в Германия, трябва да подадат автобиография на немски език и сканирана диплома за завършено средно образование, като посочат за коя професия кандидатстват. Документите се подават до EURES асистентите в Бюрото по труда или на имейли, посочени в сайта на Агенцията по заетостта.