Състав на Русенския окръжен съд прекрати правомощията на Съвета на директорите на „Прециз Интер Алуминиум“ АД, която от 14 октомври е в производство по несъстоятелност. На практика управата на дружеството бе лишена от възможността да го управлява. Крайната мярка, до която се стига изключително рядко, бе предприета по искане на синдика на фирмата Венцислава Стефанова. И бе мотивирана с това, че членовете на Съвета на директорите са проявили отчайваща незаинтересованост и безотговорност, не са предали търговските книги на синдика и не са му оказали никакво съдействие.
„Прециз Интер Алуминиум“ АД, основана някога от покойния вече бизнесмен Гено Генов, стигна до неплатежоспособност по искане на НАП заради натрупани задължения към държавата. Впоследствие и Райфайзенбанк си поиска 4 239 901 лева, натрупани по отпуснат през 2007 година кредит. Делото бе заведено през януари 2013 година.
Проверка в Търговския регистър вчера обаче показа, че докато са се точили процедурите в съда, „Прециз Интер Алуминиум“ е претърпяла пълна промяна. През лятото първо наследниците на покойния Генов - съпругата Иванка и синът Стоян, са излезли от съвета на директорите и са заменени от никому неизвестни хора от Ветово. Фирмата е сменила името си на „Пи Ал“ АД. А за капак е променено и седалището й - вече е регистрирана в Приморско.
Всичко това законът у нас го допуска и на практика нарушения няма. Но сега съществуващото положение няма как да не затрудни докрай синдика, който тепърва трябва да установи всички налични активи и задължения на заборчлялата фирма. А като не се предадат и търговските книги, това на практика става почти невъзможно. Най-страшно такава ситуация би се отразила на работниците, които чакат за неплатени заплати. По закон те трябва служебно да бъдат включени в списъка на кредиторите на дружеството. Само че в момента дори не се знае дали има такива хора - поне синдикът казва, че без търговските книги и без издадени изпълнителни листи от съда, няма как да разбере дали се дължат пари за заплати някому или не.
Кашата наистина е пълна, а най-отчайващото е, че всичко това се допуска от законодателя, при това за фирма, която дължи пари и на държавата.