2034 лева от бюджета на Николово да се пренасочат от перото за външни услуги и да отидат за закупуване на система за видеонаблюдение. Тази корекция на финансите ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия. Целта е да се повиши сигурността на жителите и да се предотвратят кражбите, които тормозят селото. С 2700 лева пък ще бъдат намалени разходите за вода и електричество, за да се закупят материали за изграждане на съблекални на спортната площадка в Николово.
Както „Утро“ писа, сред предлаганите корекции на бюджета са закупуването на пожароизвестителна система за спортен комплекс „Дунав“, осигуряване на средства за заплати на шест огняри в дом „Милосърдие“, закупуване на моторен трион за подрязване на храсти, филтър за басейн и ударопоглъщаща настилка в детска градина „Пролет“.