Две са фирмите, които тази зима ще поддържат пътищата в областта - русенската „Пътинженеринг“ и разградската „Пътконсулт“, стана ясно на заседанието на Областния щаб за защита при бедствия под председателството на областния управител Стефко Бурджиев.
Фирмите декларират, че разполагат с достатъчно и качествени машини за снегопочистване и опесъчаване. „Пътконсулт“ ще се грижи за 195 км от пътната мрежа в посока Разград и Силистра, както и в района на Щръклево и Нисово. Тя разполагала с 40 машини, сред които роторни снегорини. Само от 6 от тях са наети. Техниката, която опесъчава, е снабдена със система за определяне на количеството сол и химикали в зависимост от температурата и състоянието на пътя.
„Пътинженеринг“ ще обслужва пътя за София до Бяла и границата с Велико Търново, а също и Дунав мост. Тя разполага с два извличащи автомобила в Бяла и един на разклона за Щръклево. Дунав мост ще се обработва с химикали. В момента се правят поръчки за сол и пясък и върви преглед на автопарка.
Със съдействието на отговорните институции е подготвена книжка със съвети за действия при екстремални зимни условия. От общините докладваха за готовността си да извозват родилките и болните на хемодиализа.
Работна група ще провери дали река Русенски Лом има затлачени участъци. От Инспекцията по труда пък ще проверят дали спасителните екипи са снабдени с нужната екипировка за работа при тежки зимни условия. Представители на Служба „Пожарна безопасност“ ще проверят пожарните хидранти в 83 населени места на областта. След като бъдат сключени всички договори в общините за снегопочистване, техниката ще бъде проверена за наличност и изправност.
До 2 ноември ще бъде готов обобщен доклад за зимната подготовка, който ще бъде изпратен до МВР и министър- председателя Бойко Борисов.