Бурни страсти и емоционални дебати провокира за пореден път предложението на група съветници „Паркстрой“ ЕООД да се преобразува в общинско предприятие.
Кой е изготвил условията на обществената поръчка за поддържане на зелените площи и защо има противоречия в нейните критерии - не получих отговор на тези въпроси, но се натъкнах на много фрапиращи неща, заяви арх.Силвия Алексиева. Притеснителен е фактът, че дружество със 120-годишна история е оценено едва с половината точки по отношение на капацитета си за работа, а консорциумът, който е спечелил поръчката и включва фирма с 3-годишен живот и 40 служители, печели пълен брой точки, коментира съветничката от БСП.
Мисля си, като гледам несъстоятелната поръчка, че нарочно и умишлено може да е търсено ликвидирането на „Паркстрой“, бе мнението и на синия арх.Венцислав Илиев.
Двамата архитекти обясниха, че 3/4 от работата на дружеството досега е била осигурявана от Общината и ако зелените площи се дадат на друга фирма, „Паркстрой“ отива към фалит.
Д-р Теодора Константинова пък постави въпроса, ако съветниците одобрят прекратяването на поръчката за озеленяване, дали няма да има луфт по отношение на поддръжката на зелените площи, след като никоя фирма няма да е ангажирана с дейността.
Показателно е, че тази дискусия се състоя в комисията по култура. Дебатът вероятно ще бъде далеч по-напрегнат в другите комисии, които трябва да обсъдят предложението „Паркстрой“ да стане общинско предприятие, за да се спаси от гибел. В комисията по култура четирима подкрепиха тази идея, а четирима се въздържаха. Със сигурност точката ще предизвика емоции и на сесията другата седмица, когато ще бъде взето окончателно решение по проблема.