Десет бели щъркела и един черен са изпратени в рамките на един месец от експерти на РИОСВ на лечение в спасителния център „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Птиците са били открити ранени и безпомощни в различни населени места в Русенска, Разградска и Силистренска област. Всички са млади и са пострадали в борба за храна, при първите си опити за летене и по-рядко от токов удар. Само един от белите щъркели не е оцелял.
Експертите със задоволство отбелязват загрижеността на населението за опазване на защитените птици.