Русенската търговско-индустриална камара спечели една от първите награди на международно състезание за внедряване на зелени практики в офиса. Призът бе връчен в Брюксел на изпълнителния директор на бизнес сдружението Милен Добрев.
Камарата представяше България в конкурса „Зелен офис“, след като през юни победи в националното състезание в раздела „Микро офиси“ за организации с до 10 служители.
В международния конкурс взеха участие 22 организации от 6 европейски държави  - Белгия, България, Естония, Словения, Румъния и Унгария.
Русенската камара заслужи своята награда за редица инициативи, превърнали се в практика в офиса на организацията - екологична политика, в която е заложено периодично измерване на екологичния отпечатък и планиране на мерки и стъпки за постоянното му намаляване, изготвяне и въвеждане на правила за зелени поръчки, дейности по саниране и термоизолации на офисните помещения, чрез които се постигна над 60% икономия на енергийни ресурси, използване на 100% електроуреди с клас А+ или повече, намаление на консумацията на хартия при административните дейности с 40%, организиране на събития с минимален екологичен отпечатък, с тенденция в бъдеще да се постигне и въглеродно неутрален резултат, замяна на всички почистващи препарати с такива с европейската екомаркировка, премахване на хартиените салфетки за ръце от банята и тоалетната, „зелена стая“ за отдих, срещи, вътрешнофирмени събития и др.