С два нови компонента ще бъдат сметките за ток, като първото им вписване ще бъде в документа за консумирана електроенергия и услуги за юли, съобщиха от „Енерго-Про“. В касовия бон на битовите клиенти ще бъдат вписани цена за балансиране на енергийната система за снабдяване и цена за балансиране на енергийната система за разпределение.
Това се прави заради стартирането на пазара на балансирана енергия у нас от 1 юни, който изисква разходите за балансиране на електроенергетиката, заплащани от битовите клиенти, да бъдат отразявани самостоятелно във фактурите. Ако не са изрично посочени, сумите са незабележими. Например при сметка 66.10 лева те са 1.09 лева.
Начинът на начисляване на разходите за балансиране е еднакъв с този, който се прилага на свободния пазар. Със стартирането на пазара на балансираща енергия от 1 юни 2014 г. всички клиенти на българския електроенергиен пазар са равнопоставени и виждат във фактурите си всички разходи, необходими за функционирането на електроенергетиката, посочват от „Енерго-Про“.
Цената на разходите за балансиране, която в момента се начислява във фактурите, е определена по специална методика и ще бъде една и съща в продължение на 6 месеца, след което в новата цена за балансиране ще се извърши изравняване, с което се гарантира, че клиентите няма да бъдат ощетявани и ще заплащат тяхната пропорционална част от признатите от ДКЕВР разходи за балансиране.