Ние комбинираме каузата, идеализма на неправителствения сектор, с бизнес професионализма и нуждата от социална отговорност. Така председателят на българския офис на шведската благотворителна фондация Reach for Change Юрий Вълковски описа накратко фондацията, която работи в 16 страни на 3 континента. Вълковски представи новия благотворителен проект „Промяната“, който очаква свежи социални идеи за подобряването на живота на децата и юношите в България. Срокът за кандидатстване е до 26 август, победителят ще получи 30 000 лева, за да развие проекта си, а други 4 социални предприемачи ще бъдат премирани с по 7500 лева.