В закрития дом за деца без родителска грижа „Райна Гатева“ от един месец се предоставят две нови социални услуги за хора с психически увреждания. В Центъра за настаняване от семеен тип вече живеят 15 души, а в наблюдаваното жилище - 8.
За разкриването на тези услуги през миналата година Общината кандидатства по проект „Живот в общността“. Общата сума, която тя получи, е 280 493 лева. 47 588 лева от тях са вложени в ремонт на закрития дом, 119 714 лева са предназначени за издръжката на центъра, а останалите 44 367 лева - за издръжка на наблюдаваното жилище, за период от 1 година. Тъй като Общината е поела задължение да осигури устойчивост на проекта, на проведената общинска сесия кметът внесе предложение от 1 юни 2015 година двете услуги да станат държавно делегирани дейности. Капацитетът им се запазва - съответно 15 и 8 места.
Предложението бе прието, а шефът на социалните дейности в Общината Мариела Личева обясни, че в центъра няма ограничение на срока за пребиваване, докато в наблюдаваното жилище хората могат да останат 1-2 години. Според нея и двете услуги са много ефективни. Само за месец хората с психични разстройства имат видимо подобрение, коментира тя. Един път, защото медицински персонал следи за състоянието им и за това те да си пият редовно хапчетата. Втори път, защото денят им е организиран и изпълнен със занимания. Личева сподели, че повечето от настанените са млади хора и за тези, чието здраве позволява, ще се търси работа. Тя подчерта, че в грижата за психично болните много разчитат на опита на д-р Теменужка Матева от Психото. Трима души от центъра вече са на работа при нея, където са включени в трудовата терапия.