Закриването на специализираните ТЕЛК-ове и пренасочването им към областните болници разтревожи сериозно пациентите в Русе, които имат белодробни заболявания.

Оказа се, че в областта няма лекар-пулмолог, който да отговаря на изискванията и да може да бъде назначен в новата ТЕЛК към русенската болница.

От 15 юли с постановление 179, обнародвано в Държавен вестник, се закриват ТЕЛК-ове – психиатрична, пулмологична и очна ТЕЛК, към съответните областни болници. В срок от един месец преписките от картотеките, които се съхраняват в Регионалните здравни инспекции, трябва да бъдат пренасочени и разпределени към съответните общи ТЕЛК-ове по места. "Грижа на управителите на областните болници и да намерят съответните специалисти, които да отговарят на изискванията, посочени в правилника, и които да работят към тези общи ТЕЛК-ове и да освидетелстват и преосвидетелстват болните, чиито документи постъпват при тях. Това означава, че трябва да назначен очен лекар, пулмолог и психиатър към съответната ТЕЛК", обясни директорът на РЗИ-Русе д-р Маргарита Николова.

В Русе досега имаше само една специализирана комисия и тя бе за пациентите с психични заболявания към русенския Център за психично здраве. Пациентите с очни проблеми пътуваха до Плевен, а тези с белодробни заболявания – до Варна. Проблем за русенската ТЕЛК ще се окаже намирането на пулмолог, обясни д-р Николова. "Според информацията, която имам, на територията на нашата област няма пулмолог, който да отговаря на изискванията. Те трябва да са пенсионери, които да имат съответната специалност и съответния стаж по специалността и да не работят в друго лечебно заведение. Такива лекари много трудно се намират. Ние имаме доста такива лекари , но те работят в белодробната болница и няма да работят при тези условия и в ТЕЛК-а", коментира д-р Николова. Първоначално се е очаквало да се разреши и на лекари, които не са пенсионери, да бъдат назначени в комисиите, с условието да не преглеждат пациенти, които лекуват.

Ползата от промяната е, че хората няма да са принудени да пътуват до други градове, тъй като пациенти с тежки заболявания, които трудно се придвижват. Ще бъдат облекчени и откъм финансови средства, свързани с пътуването. В същото време обаче пациентите, които се освидетелстват и преосвидетелстват, са много, и ТЕЛК-овете са изключително натоварени. Прогнозата е, че ще станат още по-натоварени с промените, въпреки че ще бъдат назначени съответните специалисти.