Земята вече няма да поскъпва толкова бързо. Отмина времето, в които земята се купуваше и се държеше като инвестиция. В следващите години се очаква ръст в цената на нивите и рентите от порядъка на 5-10% годишно. Това заяви изпълнителният директор на „Елана Агрокредит“ Камен Колчев по време на старта на търговията с акциите на компанията на фондовата борса. По думите му земята трябва да стане собственост на този, който я обработва и това са фермерите, които у нас наричаме арендатори, но в Западна Европа те притежават земята.
„Елана Агрокредит“ е специализирано дружество за предлагане на кредитиране чрез финансов лизинг на земеделски производители за покупка на земеделска земя. Продуктът е нискорисков инструмент на инвеститорите и осигурява възможност на фермерите да купят земята, която искат. Земята остава собственост на дружеството до пълното й изплащане и лесно може да бъде продадена при проблеми и дружеството да получи парите си, защитавайки вложителите си.