МВР разкри телефони, на които гражданите могат да подават и получават информация з бежанците. Причината е увеличеният миграционен натиск, обясняват от вътрешното министерство.

Комуникационни точки на щабовете, изградени в МВР:

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ - В МВР - СОФИЯ
телефони: 982 38 04; 982 28 54; факс - 982 24 00
e-maill: [email protected]

ТАКТИЧЕСКИ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ - РДГП - ЕЛХОВО
телефон и факс - 0478/880 41

ТАКТИЧЕСКИ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ - ОДМВР -ХАСКОВО
телефони: 038/66 53 11; 038/66 29 36; факс - 038/66 2936
e-maill: [email protected]