Шест интерактивни дисплея, създадени по проекта „Дунавският Лимес в Североизточна България“ на Историческия музей, задават въпроси на посетителите и им помагат да усвоят факти от далечното минало, като предлагат различни отговори. Дисплеите са монтирани на перилата по пътеката, развеждаща из древноримската крепост Сексагинта Приста. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Американския научен център в София и фондация „Америка за България“. Сред първите, които изпробваха как работят атрактивните устройства, бяха младежите от археологическото ателие на Лятната детска академия „Бистра и Галина“.