Всички онези добре познати на децата от миналия век игри на ластик, билюри и дама ще се върнат в училищния двор и ще изместят поне за малко компютрите и смартфоните на децата. Това вече се случва в училище „Леонардо да Винчи“ благодарение на проекта „Забравените улични игри“ по програма „Коменски“ на ЕС.
Целта на проекта е да се преоткрият забравените местни игри на открито за децата с помощта на своите семейства, музеите и, естествено, интернет. Инициативата защитава идеята, че местните детски игри са важни за развитието на децата и представляват уникалното културно наследство на човечеството.
Предимствата на технологиите в 21 век са безспорни, но имат и своето негативно влияние, което пък често е неизбежно. Психолози твърдят, че вече са налице пристрастявания към компютърните игри и социалните мрежи. Тъй като все пак компютрите не могат да бъдат победени, чрез тях забравените игри се съживяват, популяризират и техномалчуганите ги намират за привлекателни. Освен физическата активност, игрите на двора дават на децата и умението да контактуват лице в лице с връстници, да изграждат умения за общуване, за приемане на победа и загуба, обяснява Светлана Харизанова, директор на частното училище „Леонардо да Винчи“.
За децата е любопитно, че въпреки историческите различия на всяка държава, игрите на малките имат общи елементи. Така на „Забравените улични игри“ ще играят децата в България, Италия, Полша, Румъния, Турция и Хърватска.