Струя свежо настроение в отчета за едногодишната работа на политическия кабинет на областния управител внесе специална картичка-колаж на успехите.
В нея са показани моменти от най-важните официални, работни и неформални срещи на Венцислав Калчев, Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова по време на управлението им.
Картичката напълно кореспондира с високата оценка, която Венцислав Калчев даде на заместничките си Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова.
Аз станах областен управител на 8 юли, заместничките ми бяха назначени по-късно, затова избрахме междинната дата 15 юли за годишния отчет, обясни Калчев.