112 деца са извършили 803 престъпления от началото на годината. 18 от тях са малолетни, другите 94 са непълнолетни. За същия период на миналата година 90 хлапета са направили 738 престъпления. В случая се наблюдава увеличение на кражбите, извършени от непълнолетни момчета и момичета и застой на тези, направени от малолетните престъпници.