Ръст на приходите с 44% през миналата година отчете производителят на заключващи системи за автомобили „Витте Аутомотив България“. През 2013 г. нетните приходи от продажби на продукция са в размер на 28,8 млн. лева спрямо 20 млн. през 2012 г. Значително е нараснал обемът на продажбите към клиенти извън групата на „Витте“. Финансовият резултат е нетна печалба от 889 хил. лева.
И през 2013 г. продължава тенденцията за нарастване на броя на работещите във фирмата, като спрямо предходната година увеличението на заетите е с 61%. Най-голям дял имат работниците, заети пряко в производствения процес, но се увеличава и броят на наетите специалисти и приложни техници. Тази тенденция ще се запази и тази година. От 1 януари броят на работещите във „Витте“ е нараснал с близо 70 човека, а до края на годината се очаква персоналът да достигне 350 души.
„Витте Аутомотив България“ вече се нанесе в новия си завод в местността Слатина до Индустриален парк - Русе. На общо събрание само преди седмица е променено и седалището на дружеството, което вече е на ул.“Индустриален парк“ 19.
„Витте аутомотив България“ стартира производството си в Русе през май 2010 година с три машини и 6 работници в наета за целта производствена сграда. През 2011 година фирмата достига средно 51 работници и служители, като разширява своето производство с нови продукти и увеличава оборота пет пъти. През май 2012 година фирмата посрещна стотния си служител.
През 2012 година производството и продажбите се удвоиха, като надхвърлиха 10 млн. евро. Численият състав достигна 180 служители. До края на 2013 г. броят на работещите достигна 250 души.
Поради положителните резултати, постигнати на първия етап на развитие, ръководството на „Витте груп“ взе решение да доразвие плановете за разширение на дейността в Русе чрез изграждане на нов завод за сглобяване на части. С тази цел в края на 2012 г. и началото на 2013 година фирмата купи терен в Индустриалния парк с площ около 100 декара. Според предварително огласените планове инвестицията за първия етап ще надвиши 10 млн. евро до края на 2015 година. Първата конструкция включва административна и производствена част със застроена площ от около 11 500 кв.м плюс логистична инфраструктура. Сградата предоставя възможност за наемане на 600 работници и служители.