Днес Изпълнителна агенция „Морска администрация“ празнува 130 години от своето създаване. Празника ще отбележат и моряците и служителите в русенското териториално звено на агенцията. За начало на българската Морска администрация се приема издаването на Указ с номер 999 от 21 ноември 1883 г., с който се разрешава „турянето в действие“ на правилниците за портовите началници, за полицията на пристанищата и за мореплавателната търговия. Както е добре известно, макар и далече от морето, Русе е вписал не една и две значими страници в корабоплаването и изграждането не само на българския флот, но и на множество специфични направления, свързани с тази важна и представителна за държавата дейност. 
Може да е странно, но все се намират русенци, които не са много наясно с какво точно се занимават хората в симпатичната сграда, която е
кацнала като кораб с модерен мостик на самия бряг на Дунава
Всъщност, това едва ли е чак толкова странно, особено за хора, които не са много навътре в материята и за които е по-логично всички служби, свързани с речното корабоплаване, да бъдат „под една шапка“. Разделението обаче си има своя логика и „Морска администрация“ е част от нея. При това изглежда напълно стройно и обяснимо, че с контрола на безопасността на корабоплаването се занимава именно тази структура, като освен това нейна грижа са опазването на чистотата на водите в реката, годността на пристанищата за експлоатация, а също техническата изправност на речните съдове под български флаг и подготовката на хората, които ги управляват.
Русенската дирекция „Морска администрация“ се грижи за всичко това в района на река Дунав от километър 374,1 край Силистра до 645-и /между Байкал и Долни Вадин/. Фактически днешното териториално звено на агенцията е наследник и приемник на работата, която е извършвала Инспекцията на портовия надзор /създадена през 1953 г./ и на Държавната инспекция по корабоплаване - по-известна сред моряците с абревиатурата ДИК, която датира от 1 януари 1967 г. Русенската е едната от двете речни дирекции /заедно с тази в Лом/, които имат грижата да наблюдават и контролират всичко, което се случва по българския участък на река Дунав. Те са хората, които
следят дали знаците на брега и шамандурите по фарватера са на своето място
тяхна е задачата да уведомяват водачите на корабите дали трябва да удвоят вниманието си за възникнали плитчини през лятото или за високи води през пролетта, за ледоход през зимата, за заседнали кораби или други опасности по плавателния път. Оповестяването на разрешителния режим на газене в критичните участъци през различните периоди е една от задачите, които са постоянно на нашето внимание, казва и.д. директорът на русенската „Морска администрация“ кап.Иван Жеков. Нашата работа прилича малко на катаджийската, с някои малки изключения, засмива се капитанът. И както на КАТ все не им достигат автомобилите, така и на „Морска администрация“ добре биха им дошли още катери, но недостигът на техника не е причина контролът да бъде рехав. Как точно се справят в „Морска администрация“ в различните ситуации си остава тяхната малка тайна, но факт е, че
успяват и да се притекат на помощ на заседнали или бедстващи кораби
да предупредят кога и къде е добре съдовете да пуснат котва и да изчакат или да претоварят стоката на други кораби, когато речното ниво е ниско.
Другият аспект в нашата работа е не по-малко сериозен - това е опазването на чистотата на речните води, обяснява кап.Иван Жеков. Хората в дирекцията са тези, които реагират при сигнал, че от кораб в реката са изхвърлени нефтоводни смеси, които биха могли да замърсят водата. Има практика корабите да предават тези отпадъци и ние избирателно проверяваме дали това се прави. За последните пет години в дирекцията са постъпили 140 сигнала за замърсявания, по-голямата част от които незначителни. От тях само в 7 случая са констатирани замърсявания с по-значителни концентрации. Уведомяваме РИОСВ, ние търсим източниците на проблема по вода, а еколозите ги издирват по брега, казва и.д.началникът.
Прегледите на плавателните съдове са друга отговорна работа, която ангажира вниманието на специалистите в русенската „Морска администрация“. Звено от няколко души периодично преглежда и освидeтелства българските кораби, за да се гарантира безопасността както на самия съд, който предприема плаване, така и на всички, които се включват в интензивния трафик по реката. Успоредно с това на вниманието на капацитетите в дирекцията стои и не по-малко отговорната задача да следят за експлоатационната годност на пристанищата и за безопасността на пристанищните съоръжения, за да се предотвратят инциденти.  
Сред важните сфери на дейност в МА е квалификацията и регистрацията на хората, които принадлежат към моряшката професия. Специалисти на администрацията провеждат изпитите за правоспособност, което е изключително важно не само за това на борда на речните съдове да се озовават подготвени кадри, но да се предотвратят ред грешки, които могат да се допуснат в специфична ситуация по време на плаване. От година и половина изпитите се провеждат по електронен път:
компютърът избира въпросите, той посочва и оценката на отговорите
така се избягва вероятността субективният фактор да повлияе при изпитването, казва кап.Жеков. И не пропуска да вметне, че му се иска все пак да се обърне тенденцията, която се набелязва в последно време - младите русенци все по-рядко да поглеждат към професията на моряка-специалист.
Той и неговите колеги залагат и на европейските проекти, по които „Морска администрация“ е партньор, за да направят работата по-ефективна, а професията - по-привлекателна. След колосалната работа през последните години по синхронизирането на нашето и европейското законодателство в нашата сфера, сега по проекта HINT се надяваме да решим някои специфични проблеми на вътрешния воден транспорт, свързани с недостига на квалифициран персонал, с мобилността и активизирането на компютърни и комуникационни инструменти в пряката ни дейност, казва кап.Жеков. Този проект трябва да постави началото на информационен център в Русе, където да представя атрактивно и в дълбочина различните моряшки професии. По проекта се предвижда да бъде изработен проект за учебен речен кораб, с който да плава младежки международен екипаж. Ако не цял нов кораб, то поне един тренажор за децата и младежите в Русе да бъде направен - и той би свършил доста работа, казва капитанът. Но това засега е в сферата на мечтите.