Находки на повече от 6200 години са подредени в новата експозиция в зала „Праистория“ в Историческия музей. Брадвичка от жадаит, с която древните са обработвали мед и злато, открита при разкопки край село Табачка, копия на златни украшения и женски идол, намерени в Русенската селищна могила, сечива, накити и обредни вещи свидетелстват за бита, обредите и занаятите на населението в Русе и селищата наоколо от каменно-медната епоха. В новата експозиционна зала са показани около 300 находки от близо 7-те хиляди, които се пазят във фондовете на РИМ, обясни археологът Димитър Чернаков. Той допълни, че артефактите са намирани от специалистите в широк период от време - от първите разкопки в Русенската селищна могила преди 110 години до последното десетилетие.
Новата концепция за праисторията на Русенския регион дава възможност на посетителите да видят най-ранните открития, направени при село Копривец, и най-новите, сред които е древното погребение на младото момиче, наречено от своите откриватели Ернестина. Разглеждането на новата зала ще бъде съпътствано и от разказ от първо лице, като ценителите на историята ще чуят и последните думи на Ернестина, каза директорът на музея Николай Ненов.