С 6000 лева имуществена санкция бе наказана нашумялата напоследък фирма за бързи кредити „Профи кредит“ заради договорите, в които параметри по кредита се добавяли след подписа на клиента. Санкцията е наложена от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, а впоследствие бе потвърдена от две съдебни инстанции в Русе и вече е в сила.
Проверката на КЗП е извършена още през март тази година. Служителите на комисията установили това, от което в последните седмици пропищяха и много граждани: че договорите за кредит се подписват от клиентите, без да са попълнени изцяло.
Служители от офиса на „Профи кредит“ обяснили и пред инспекторите, че графите за дата и място на сключването на договора, срокът му, общият размер на кредита и лихвата по него, както и годишният процент на разходите и общата дължима сума се попълват след като договорът бъде одобрен от централата в София.
От комисията са квалифицирали това като грубо нарушение на закона и са написали акт, а впоследствие са наложили и глоба на „Профи кредит“. Същата е и преценката на съда: според закона договорът за кредит следва да е изготвен на разбираем език с всички задължителни реквизити. И всички реквизити, които били „спестени“ на клиентите в момента на подписването на договора, са задължителни. „Съдържанието на изготвения и подписан от потребителя проект на договор за потребителски кредит следва да има формата и съдържанието на бъдещия договор за потребителски кредит. Това е така и с оглед възможността още на този етап страните да са наясно относно съществените условия и параметри на този договор, за да могат да обмислят и преценят дали желаят да го сключат, или не“, категоричен е съдът, който потвърди глобата.