Ятата от птици, атакуващи посевите в летните месеци, са най-честата причина за досадните „примигвания“ на тока в Бъзън и Тетово. Това стана ясно на среща между кметовете на двете села Василена Цанкова и Невяна Атанасова с управителя на „Енерго-Про“ Стефан Абаджиев.
Често при контакта на кацналите по проводниците птици с мрежата се предизвикват къси съединения, при които възникват краткотрайни автоматични прекъсвания. Настройката на чувствителността на автоматиката на съоръженията отговаря на съвременните технически норми и изисквания, затова в тези случаи не става дума за аварийна ситуация, а за стандартен експлоатационен режим на мрежата. Тези смущения по мрежата имат сезонен характер - по-голямата част от тях са през летния период и най-вече през периода на жътвата. По това време проводниците буквално са огънати под тежестта на птиците и прекъсванията на електрозахранването зачестяват, особено рано сутрин, по обяд и привечер, обясниха от „Енерго-Про“.
Друга причина за „примигванията“ са атмосферните условия, които влияят на работата на определен тип въздушни съоръжения, изграждани масово през 60-те и 70-те години на ХХ век.
Проблемът с птиците и атмосферните влияния би могъл  да се реши трайно с подмяната на мрежата в района с подземна или по-модерна въздушна. Това обаче е мащабен инвестиционен проект, за който на този етап електроразпределителното дружество не може да отдели средства. Ценовата политика на държавния регулатор в момента е да се поддържа социално поносима цена на електроенергията, което ограничава и обема на инвестициите на всички електроенергийни дружества в страната, казват от „Енерго-Про“.
Компанията ще продължи поетапно всяка година да подменя най-уязвимите участъци по мрежата. Съвместно с Община Русе се извършва кастрене на клони в близост до електропроводните линии, за да се предотвратят аварии по мрежата вследствие на силни ветрове. На срещата управителят на „Енерго-Про“ е поел и ангажимент да се направят огледи и на съоръженията в района, които са чужда собственост и в повечето случаи не се поддържат в необходимото техническо състояние. Ако бъдат открити неизправности, ще бъдат дадени предписания на техните собственици да предприемат мерки за отстраняването им, за да се предотвратят евентуални смущения по мрежата.