Ремонт на подпорната стена, оградата и стъпалата на ОУ „Никола Обретенов“ започна със свои средства Община Русе.
След проливните дъждове преди 2 години подпорната стена пред входа на училището в квартал „Чародейка“ започва да се свлича. Стъпалата му пък от години са в безобразно състояние. След неуспешен опит да получи финансиране от фонд „Бедствия и аварии“ миналата година, сега Община Русе със собствени средства ще направи ремонт, за да осигури безопасен достъп до училището.