Директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Русе Виктор Гецов влезе в историята на МВР като първия шеф в страната, служил до последния ден преди навършването на пределната по закон възраст - 60 години. След юбилея той бе пенсиониран, а главният директор на Гранична полиция Захарин Пенов го изпрати с Почетния знак на МВР Втора степен от името на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Отличието е присъдено на Гецов за дългогодишната му работа в системата на Гранични войски и МВР и за постигнати високи резултати през всичките 38 години, в които той е бил на служба.
Виктор Гецов е започнал кариерата си в Гранични войски през 1976 година като началник на застава на гръцката граница към Момчилградския граничен отряд. По-късно е изпратен да ръководи застава на турската граница към Бургаския граничен отряд. От 1991 година Гецов е назначен в Гранични войски - Русе, където в продължение на 18 години е зам.-началник и граничен пълномощник.
От 2009 година вече е директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Русе, която отговаря за граничния режим по цялата ни северна граница от Видин до Дуранкулак.
„Всички ние ще останем с най-добри спомени за о.з.полк. Виктор Гецов както като човек, така и като ръководител“, казаха вчера бивши и настоящи негови колеги.